Stichting Stadspark Maastricht Oost

De stichting is voortgekomen uit de klankbordgroep; een door de Gemeente Maastricht geïnitieerde groep enthousiaste omwonenden. In het leven geroepen om mee te denken, vorm te geven en wensen kenbaar te maken voor het nieuwe stadspark. Het beoogde gemeentelijke budget is voldoende voor ‘grijs’ en ‘groen’, de behoeften van de omwonenden reiken verder.

Duidelijk is dat er meer vraag is naar ontmoeten, spelen, sporten en recreëren. Om deze behoeften mogelijk te maken is de stichting opgericht. Het doel van Stichting Stadspark Maastricht Oost is het verwerven van voldoende middelen om het park voor eenieder aantrekkelijk te maken.

Stichting Stadspark Maastricht Oost staat voor verbinding:

tussen scharn, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld

tussen Oranjeplein en Koningsplein

tussen alle generaties

tussen oud & nieuw

Contactgegevens

Voorzitter:     
Dr.  P.M.M.A. Bronzwaer
p.bronzwaer@ziggo.nl

Secretaris:    
B.A.S. Krekelberg
baskrekelberg@real1ze.nl

Penningmeester:  
J.C. Dassen
info@raymonddassen..nl

Postadres:   
Hunnenweg 1
6224JN Maastricht

E-mail:
st.stadsparkmaastrichtoost@hotmail.com

Bankrekeningnummer:
IBAN NL31RABO0312295847 t.n.v. Stichting Stadspark Maastricht Oost