Burgerparticipatie

Omdat ook de gemeente graag gebruik wilde maken van de idee├źn, de verschillende invalshoeken en het gedachtegoed van de omwonenden, werd in het voorjaar van 2015 de klankbordgroep Ontwerp Oranje-Koningsplein samengesteld. Met vereende krachten werd gedurende 12 maanden samengewerkt om de basisinrichting van het park verder gestalte te geven en plusvarianten te verkennen. Er was aandacht voor thema’s zoals veiligheid, overlast, beheer en onderhoud, zelfbeheer groen, duurzaamheid, gezondheid, verbinding en evenementen.

Kortom hoe maken we een nieuw stadspark van en voor omwonenden, passanten en bezoekers?.

Het gezamenlijke ontwerp, met daarin opgenomen verbeeldingen van mogelijke voorzieningen, werd in februari 2016 door de klankbordgroep gepresenteerd aan de bewoners van de omringende wijken. Honderden mensen bezochten de bijeenkomst, maakten een virtuele wandeling door het park en gaven hun mening over de inrichting en mogelijke voorzieningen. De reacties werden verzameld aan de hand van enquêteformulieren en interviews.

De klankbordgroep besloot in augustus 2016 om verder door het leven te gaan als een stichting; een rechtspersoon die in staat is subsidies te verwerven en die het duurzame karakter van de bewonersbetrokkenheid onderschrijft.

 

Burgerparticipatie 1
Burgerparticipatie 2
Burgerparticipatie 3
Burgerparticipatie 4
Voorzieningen Koningsplein - Oranjeplein

Het Plan

Honderden mensen bezochten de bijeenkomst waar de plannen gepresenteerd werden en gaven hun mening over de inrichting en gewenste extra voorzieningen. Deze gewenste extra voorzieningen zijn vertaald in het uiteindelijke ontwerp. Het park wordt een laagdrempelig ontmoetingsgebied dat de functie van buurtgroen ruimschoots overstijgt.

We zijn trots op wat we samen met vele vrijwilligers tot nu toe voor elkaar hebben gekregen: een kwalitatief goed plan met draagvlak bij vele omwonenden. We zijn vol vertrouwen en vastberaden om het plan te realiseren!

Het ontwerpproces heeft geleid tot een plan met fysieke elementen die op grote steun kunnen rekenen en die beweging, sporten, ontmoeten en sociale cohesie stimuleren.

Animatie update september 2017

Het plan

De Mosasaurus, waterelement en natuurspeeltuin

De mosasaurus is een speelobject dat verwijst naar de vondsten in de mergellagen. De mosasaurus zal door zijn imposante afmetingen tot de verbeelding spreken. Er kan op, in en omheen gespeeld worden. Rond de mosasaurus komen verdere natuurlijke speelelementen voor kinderen.

“Mosasaurus de eyecatcher van het park”

Een waterelement is onontbeerlijk voor ieder park. Dit zou in de vorm van een watertuin of bedriegertjes kunnen zijn, een speelelement voor kinderen.

Mosasaurus

Trim- en beweegtoestellen voor jong en oud

In het zuidelijkste punt van het Oranjeplein willen wij een beweegtuin realiseren voor jong en oud. Dit om de buurtbewoners te stimuleren en te activeren om in beweging te komen, hun conditie op peil te houden en zo actief bezig te blijven.

Trim- en beweegtoestellen voor jong en oud

Paviljoen met terras

Een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners, waar men een krantje leest, een drankje drinkt en een praatje maakt. Een plek waar kinderen verantwoord kunnen ravotten in de naastgelegen speelplek en waar (groot)ouders en omwonenden een oogje in het zeil kunnen houden. Een plek waar op warme zondagnamiddagen gedanst kan worden.

Een vaste plek voor opslag van grote schaakstukken en volleybalpalen, de plaats waar leenboeken hun plaats vinden. Een plek waar de vele burgers die het park een warm hart toedragen door mee te helpen met het groenonderhoud en het schoon en veilig houden van het park, na afloop tevreden kunnen terugkijken op de resultaten van hun inspanningen.

Paviljoen met terras

Oorlogsmonument Charles Eyck

Het Koningsplein blijft beschikbaar als evenementenlocatie. Het monument heeft een grondige opknapbeurt nodig, zodat het de indrukwekkende en waardige gedenkplaats blijft, waar Maastricht op 4 mei weer op gepaste wijze zijn doden kan herdenken.

Oorlogsmonument Charles Eyck

Onze partners