De droom van een levendig Stadspark Maastricht Oost

De ondertunneling van de A2 en de aanleg van de groene loper biedt, nu de grootste barrière door deze stadswijken gaat verdwijnen, de kans om het Oranjeplein en Koningsplein opnieuw in te richten als Stadspark Maastricht Oost. Het gemeentelijk budget is voldoende voor fiets- en voetpaden, verlichting, bomen, beplanting, bankjes enz.
De droom is het gebied te veranderen in een levendig stadspark dat de omliggende wijken met elkaar verbindt en waarin voor jong en oud ruimte is voor te ontmoeten, wandelen, sporten, spelen en recreëren.

Stichting Stadspark Maastricht Oost heeft uw hulp nodig! Waarom?

De gemeente Maastricht voorziet alleen in basisgroen in het gebied Oranjeplein / Koningsplein. Een aantal buurtbewoners heeft geïnformeerd of er meer mogelijk is dan dat (speelplek, meer en mooiere groenvoorziening, bankjes, wandelpaden, paviljoen, waterplek; echte park-elementen). De gemeente staat open voor dit initiatief en wil de buurtbewoners mee laten denken over de invulling van het Stadspark Maastricht Oost. Wel moeten we laten zien dat we serieus zijn en ervoor zorgen dat ons plan gedragen wordt door de buurt en zorgen voor een gedeelte van de financiering. De gemeente is vervolgens bereid om mee te investeren in dit plan.

Activiteiten Stichting Stadspark Maastricht Oost

Aankomende activiteiten

Wat? Opening Stadspark Maastricht Oost (Koningsplein)
Wanneer? 16 juni 2018

De hele dag feest van 14:00 uur tot 23:00 uur

Wij hopen op uw steun en kijken uit naar vele ontmoetingen in ons nieuwe park.

Onze partners